Hjem

For å komme til våre sendinger, gå til vårt JCMedia Senter
To get to our broadcasts, go to the JCMedia Center

For English text, scroll down.

Velkommen til JHVH.NO! Men hva betyr JHVH?

Dette kan bli skrevet på mange måter. På latin og engelsk; YHWH og på hebraisk; יהוה og med oversettelse ord-for-ord; Yod – He – Waw – He
JHVH er den norske måten å skrive det på, som er bestemt av MESFO, Norge.
JHVH betyr: – Jeg er den Jeg er – :Dette er Guds Navn, fra Bibelen.

Mer på norsk, se Wikipedia

Dette er JCMedias offisielle hjemmeside.

Welcome to JHVH.NO! But what is JHVH?

This can be written in many ways. In Latin and English; YHWH and in Hebrew; יהוה and with translation of word for word; Yod – He – Waw – He
JHVH is the Norwegian way to write it, an because this is an Norwegian site, we use the Norwegian way.
JHVH means: – I am who I am – :This is the Name of God, of the Bible.

More in English, see: Wikipedia

This is JCMedia’s official website.

00:00
00:00